Ruột khóa single europrofile. Có khả năng tăng chiều dài ( 5-10 mm )