ABLOY PROTEC CLIQ là sự kết hợp hoàn hảo các ưu điểm công nghệ cơ và công nghệ số. Công nghệ khóa đĩa của Abloy Protec và Abloy Protec2 đảm bảo sự chống chịu hoàn hảo các tác động vật lý và tác động từ môi trường cũng như hành vi bẻ khóa, cạy khóa. Trong khi đó, công nghệ vi điện tử cung cấp mã hóa 112 bit đảm bảo sự an toàn khi truyền nhận thông tin cài đặt cho chìa và khóa.