– Các cửa bên trong tòa nhà, khu vực công cộng, bệnh viện và trường học

– Cửa Exit với tần suất sử dụng trung bình

– Cửa chống cháy với tần suất sử dụng trung bình

– Không thích hợp với cửa tự động

 Chức năng

– Sử dụng tay nắm cửa ở cả mặt trong và mặt ngoài: Tay nắm mặt ngoài kiểm soát bằng điện tử ( bằng đầu đọc thẻ hoặc nút nhất ), tay nắm mặt trong chỉ cần gạt xuống để mở khóa.

  Sản phẩm tương tự: thân khóa cơ điện EL461 cho phép kiểm soát cả mặt trong và ngoài cửa bằng điện tử