Ứng dụng

– Các ứng dụng đòi hỏi độ an ninh hoàn hảo.

 Chi tiết

– Theo tiêu chuẩn EN12320 chuẩn 6

– Độ cao vòng móc khóa: 25mm

– Rút chìa khi đã khóa

– Có thể đưa vào cùng hệ thống chìa chủ với khóa cửa