Ứng dụng

– Cửa trượt loại nặng, xe tải, cổng kho ….

 Chi tiết

– Theo tiêu chuẩn EN12320 chuẩn 4

– Độ cao vòng móc khóa: 25mm

– Rút chìa khi đã khóa

– Có thể đưa vào cùng hệ thống chìa chủ với khóa cửa