Ứng dụng

– Thiết bị xây dựng, khu vực kho xưởng, cổng, cửa kho ….

 Chi tiết

– Theo tiêu chuẩn EN12320 chuẩn 4

– Độ cao vòng móc khóa: 25mm và 50mm

– Rút chìa khi đã khóa

– Có thể đưa vào cùng hệ thống chìa chủ với khóa cửa