Ứng dụng

– Cửa kho, xích khóa xe máy, cổng, tủ điện ….

 Chi tiết

  – Theo tiêu chuẩn EN12320 chuẩn 3

  – Độ cao vòng móc khóa: 25mm, 50mm, 100mm

  – Rút chìa khi đã khóa

  – Có thể đưa vào cùng hệ thống chìa chủ với khóa cửa