Ứng dụng

  – Hộp đựng tiền, hộp dụng cụ, tủ đồ, các thiết bị máy móc nhẹ, tủ quần áo ….

 Chi tiết

  – Theo tiêu chuẩn EN12320 chuẩn 2

  – Độ cao vòng móc khóa: 20mm và 50mm

  – Rút chìa khi đã khóa