– PL201 cho cửa phải, PL203 cho cửa trái.

 – Phù hợp tiêu chuẩn EN12320 chuẩn 4

 – Lỗ móc khóa 18mm