ABLOY PROTEC

Với thiết kế ruột khóa đĩa độc quyền (DBSTM) và công nghệ chìa hai lát cắt trên mỗi răng chìa (2RTM), ABLOY PROTEC là công nghệ đỉnh cao trong hơn 100 năm phát triển công nghệ khóa đĩa ABLOY. 

Mỗi ruột khóa ABLOY gồm 11 lớp đĩa với 6 loại đĩa khác nhau mang lại 1,97 tỉ tổ hợp chìa khác nhau cho mỗi ruột khóa. Ngoài ra, với tổ hợp chìa cho mỗi ruột khóa lớn, khả năng làm hệ thống chìa chủ của ABLOY là không giới hạn.