ABLOY KEY AXXESS

Hệ thống ABLOY KEY AXXESS là hệ thống quản lý chìa hoàn thiện với tính năng lưu giữ chìa, lên lịch sử dụng chìa, quản lý thời gian sử dụng chìa, lưu trữ dữ liệu sử dụng chìa.

Hệ thống cho phép xác định cá nhân nào trong công ty được phép mở tủ giữ chìa, lấy chìa trong khu vực cho phép vào thời gian nhất định và phải trả chìa sau khoảng thời gian cho trước. Ví dụ nhân viên vệ sinh văn phòng chỉ được lấy chìa vào 8h thứ 2,3,5 hằng tuần và phải cắm lại chìa sau 2h sử dụng.

Hệ thống quản lý chìa thích hợp sử dụng cho các tòa nhà, khu vực cần độ an ninh cao như ngân hàng, trạm điện, ISP, bệnh viện, các khu nghiên cứu….