Giải pháp cho bệnh viện, trung tâm y tế

Yêu cầu phải kết hợp giữa an ninh, an toàn và sự tiện dụng trong các thiết bị khóa và phụ kiện là thách thức khó khăn cho các trung tâm y tế và bệnh viện hiện nay. Với môi trường nhạy cảm và phải hoạt động liên tục mỗi ngày, các trung tâm y tế và bệnh viện cần một giải pháp về khóa và các thiết bị phụ kiện cửa riêng biệt, phù hợp với từng khu vực và ứng dụng cụ thể.