Hệ thống Access Control không dây ABLOY OPTIMA gồm bốn dòng công nghệ, đảm bảo cung cấp giải pháp thích hợp nhất cho nhu cầu khách hàng.

 Untitled

Các lợi ích giải pháp mang lại:

_ Khóa tự phát sóng Wireless để truyền tín hiệu về máy tính điều khiển, không cần đi dây.

_ Cung cấp các chức năng kiểm soát ra vào với giao diện phần mềm thân thiện.

_ Dễ dàng tích hợp lên các cửa đã có lắp khóa cơ.

_ Có thể nâng cấp lên các dòng công nghệ cao hơn như Wireless nếu khách hàng có nhu cầu.